پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی سمنان
تغذیه با سلامت دستگاه گوارش ارتباط مثبت و معنی‌داری داشت.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بسیاری از بیماران تحت همودیالیز از مشکلات گوارشی رنج می­برند. مشکلات گوارشی، زمینه ­ساز حالات سوء تغذیه در آن­ها می­شود. در یک طرح تحقیقاتی (مصوب شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه) که توسط دکتر نوبهار و همکاران انجام و گزارش نهایی آن به تائید این شورا رسیده است؛ با هدف تعیین وضعیت تغذیه و سلامت دستگاه گوارش در بیماران تحت همودیالیز شهر سمنان و ارتباط آن با شاخص­های آزمایشگاهی و کفایت همودیالیز انجام شده است. بررسی نتایج نشان داد که 5/27% بیماران سوء­ تغذیه خفیف تا متوسط داشتند. شایع­ترین مشکل گوارشی، یبوست (7/83%) بود. تعداد کلسیم مصرفی، کراتینین و آلکالین فسفاتاز  با سلامت دستگاه گوارش؛ و آلکالین فسفاتاز  با تغذیه همبستگی مثبت و معنی­داری داشتند، کفایت همودیالیز، نیتروژن اوره و کراتینین با سلامت دستگاه گوارش ارتباط مثبت و معنی­ داری داشتند، بین کفایت همودیالیز با تغذیه، ارتباط معنی­ داری دیده ­نشد، در حالی که تغذیه با سلامت دستگاه گوارش ارتباط مثبت و معنی­ داری داشت.
علاقمندان می­توانند از طریق تماس با مجری اصلی، به اطلاعات کامل­تری دسترسی پیدا نمایند.
Email:Nobahar43@yahoo.com

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر منیر نوبهار   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۲۰   |   کد طرح: 904
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.128.1928.fa
برگشت به اصل مطلب