پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی سمنان
سنبل الطیب باعث بهبود معنی دار در وضعیت شناختی بیماران همودیالیز شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
از مشکلات شایع بیماران همودیالیزی، اختلال شناختی است، در یک طرح تحقیقاتی (مصوب شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه) که توسط دکتر نوبهار و همکاران انجام و گزارش نهایی آن به تائید این شورا رسیده است؛ با هدف تعیین تاثیر سنبل الطیب بر اختلالات شناختی در بیماران همودیالیزی انجام شده است. بررسی نتایج نشان داد که تغییرات نوار مغزی قبل و بعد از مداخله در دو گروه تفاوت معنی­ داری نداشت. سنبل ­الطیب باعث بهبود معنی­ دار در وضعیت شناختی بیماران همودیالیز شد، ولی روی نوار مغز تغییرات معنی ­دار مشاهده نشد.
علاقمندان می­توانند از طریق تماس با مجری اصلی، به اطلاعات کامل­تری دسترسی پیدا نمایند.
Email:Nobahar43@yahoo.com

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر منیر نوبهار   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۲۰   |   کد طرح: 1029
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.128.1930.fa
برگشت به اصل مطلب