پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
مادران در ارتقای سلامت باروری دختران نوجوان نقش حیاتی و اصلی دارند

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بر اساس ارزیابی مبتنی بر شواهد استفاده بهینه از پتانسیل بالقوه ای به نام "خانواده با تأکید برمادر" در ارتقای سلامت باروری دختران نوجوان به سیاست گذاران و برنامه ریزان این عرصه پیشنهاد می شود.


مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: زهرا سوکی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۵/۵/۲۳   |   کد طرح: 9498
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.129.1819.fa
برگشت به اصل مطلب