پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
اثرت آنتی اکسیدانی سولفور دی اکساید بر روی مغز

حذف تصاویر و رنگ‌ها
تجویزدی اکسید سولفور اثرات نوروپروتکتیو (عصبی) دارد و به دنبال  ایسکمی- جریان مجدد مغزی  اثرات آنتی اکسیدانی مغزی در موش های صحرایی نر از خود نشان می دهد.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: اثر تجویزدی اکسید سولفور بر ظرفیت آنتی اکسیدانی مغزی بدنبال ایسکمی- جریان مجدد مغزی در موش صحرایی نر
مجری اصلی: مهدی خاکساری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۶/۴   |   کد طرح: 9572
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.129.6173.fa
برگشت به اصل مطلب