پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
مخلوط سیر، لیموترش و زنجبیل باعث کاهش چربی خون می گردد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نتایج این مطالعه نشان داد که موش هایی که به مدت 60 روز به غذای آن‎ها روغنهای موجود بازاری به آن اضافه شده بود، چربی خونشان به صورت معنیداری بیشتر از گروهی بود که چربی دریافت نکردند. بعد از اینکه موشها به مدت سه هفته تحت درمان قرار گرفتند، در گروهی که چربی خون بالا داشتند؛ مشاهده شد درمان داده شده باعث کاهش معنیدار میزان کلسترول و LDL در موشها با چربی خون نرمال و بالا شده بود. در موشهایی که چربی خون بالا داشتند، مخلوط سیر، لیموترش و زنجبیل باعث افزایش معنیدار در میزان HDL نیز شده بود. 
در مطالعه متاآنالیزی که به بررسی تأثیر سیر روی چربی خون افرادی که به مدت 4 تا 24 هفته تحت درمان قرار گرفته بودند، نسبت به گروهی که گول دارو گرفته بودند، نشان داده شد که عصاره سیر باعث کاهش میزان کلی کلسترول خون افراد تحت مطالعه شده است، که نتایج آن با مطالعه حاظر همسو است (14).
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: موسی ابوالحسنی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۵   |   کد طرح: 9566
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.129.762.fa
برگشت به اصل مطلب