پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
بیماری های قلبی،کم خونی ها، ژنتیک و وراثت، میزان فعالیت بدنی،سن و جنس عوامل موثر بر ظرفیت هوازی افراد می باشند.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
توان هوازی بیشینه یکی از رایج ترین اندازه گیری ها در فیزیولوژی ورزشی است که ظرفیت فرد را برای مصرف، انتقال و دریافت اکسیژن بیان میکند
عوامل متعددی بر توان فیزیکی هوازی افراد تاثیر گذارند که مهمترین این عوامل عبارتند از : 1) بیماری های قلبی عروقی، ریوی و اسکلتی عضلانی 2)کم خونی های متوسط وشدید 3)عوامل ژنتیکی و وراثتی 4)میزان فعالیت بدنی و ورزش 5)سن و جنس (14).
 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: قاسم حسام   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۵/۱۴   |   کد طرح: 9483
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.129.764.fa
برگشت به اصل مطلب