پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
تبیین نیازهای والدین کودکان مبتلا به تالاسمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
شناسایی نیازهای والدین کودکان مبتلا به تالاسمی برای کمک به این خانواده ها بسیار مهم است. از آنجا که تحقیق کیفی قادر به شناسایی نیازها به صورت جامع است، بنابراین انجام تحقیق کیفی  به تبیین نیازهای والدین کودکان تالاسمی کمک می کند بر این اساس تجزیه و تحلیل داده ها 4 طبقه اصلی  به دست آمد که  یافته های اصلی شامل دو طبقه اصلی فقدان سیستم های حمایتی، ضرورت تغییر در سیستم سلامت  و یافته های جانبی شامل دو طبقه اصلی پیامدهای تولد کودک مبتلا به تالاسمی در والدین، مدیریت بحران به دست آمد. آنجه مسلم است آن است که والدین دارای کودک مبتلا به تالاسمی مشکلات روحی روانی متعددی را تجربه کردند که در سیستم سلامت خدمات مشاوره ایی برای این والدین وجود ندارد. نتایج این مطالعه ضرورت وجود خدمات مشاورهایی را آشکار ساخت. 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر هایده حیدری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۵   |   کد طرح: 1940
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.130.1696.fa
برگشت به اصل مطلب