پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
ماساژ درمانی می تواند درد و خشکی صبحگاهی افراد مبتلا به استئوآرتریت زانو را به طور معناداری کاهش دهد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نتایج یک پژوهش با هدف مقایسه تاثیر رایحه درمانی و ماساژ بر شدت درد، خستگی و خشکی صبحگاهی افراد مبتلا به استئوآرتریت زانو  نشان داد میانگین تغییرات شدت درد در پایان مداخله نسبت به قبل از مداخله در سه گروه رایحه درمانی، ماساژ درمانی و کنترل اختلاف معناداری داشته به طوری که گروه ماساژ درمانی در پایان دهمین جلسه کمترین درد را به خود اختصاص دادند و از طرفی نتایج مطالعه بیانگر آن است که میزان کاهش خستگی در گروه رایحه درمانی بیشتر از سایر گروه ها بود و میزان بهبودی خشکی صبحگاهی در گروه ماساژ درمانی بیشتر از گروه کنترل و رایحه درمانی گزارش شد. 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر علی حسن پور   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۵   |   کد طرح: 2104
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.130.1701.fa
برگشت به اصل مطلب