پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
عصاره های برگ گردو و مرزه بختیاری می تواند به عنوان عامل ضد میکروبی قوی مورد استفاده قرار گیرند.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در طی یک مطالعه که برای نخستین بار اثر ضد باکتریایی موثر گیاهان برگ گردو و مرزه بختیاری مورد بررسی قرار گرفت یافته ها نشان دهنده اثر مهاری عصاره های هیدروالکلی و آبی مرزه بختیاری و برگ درخت گردو می باشد که با تغییر میزان غلظت عصاره ها، اثرات ضد میکروبی این گیاهان تغییر کرده است. بهترین اثرات ضد باکتریایی، مربوط به عصاره هیدروالکلی بوده، بنابراین اثر ضد میکروبی گیاهان نمی تواند صرفا به ماده مؤثره آن مربوط باشد، چرا که اثر ضد میکروبی مرزه بختیاری و برگ گردو به مجموعه ای از ترکیبات ضد میکروبی آن و حلال استفاده شده باشد. در نتیجه، استفاده از عصاره ی گیاهان مورد بررسی در این پژوهش می تواند جایگزین مناسبی برای داروهای شیمیایی باشد.
مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.130.1737.fa
برگشت به اصل مطلب