پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
عصاره اسفند دارای اثرات مثبتی در مقابل انقباضات بافت حالب انسان در شرایط آزمایشگاهی می باشد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
انسداد حالب در زمینه سنگ ویاعلل از شایعترین مشکلات اورولوژی میباشد که موجب توقف جریان ادراری و به طبع آن اتساع حالب و کلیه شده که سبب درد شدید در ناحیه فلانک و تهوع و استفراغ می شود. در یک مطالعه با هدف  بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی اسفند بر انقباضات بافت حالب در شرایط آزمایشگاهی یافته ها نشان می دهد عصاره اسفند دارای اثرات مثبتی در رفع انقباضات بافت حالب بوده که با افزایش غلظت عصاره اسفند این اثرات نیز افزایش نشان داد و بهترین اثر برای تیمار حاوی عصاره اسفند در غلظت mg/ml 4 بدست آمد.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر مجید شیرانی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۵   |   کد طرح: 2299
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.130.1749.fa
برگشت به اصل مطلب