پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
شیوع و ارتباط موتیف‌های EPIYA ژن cagA در سویه‌های هلیکو باکترپیلوری جداشده از بیماران با اختلالات گوارشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در یک پژوهش نشان داده شد که الگوی موتیف‌های EPIYA ژن cagA در سویه‌های هلیکو باکترپیلوری بصورت ABC (140 ایزوله)، ABCC (6 ایزوله)، ABCCC (4 ایزوله)، AB (7 ایزوله)، AC (1 ایزوله)، BC (1 ایزوله) بود و هیچ ‌گونه موتیف D یافت نشد. در این مطالعه هیچ ‌گونه ارتباط معنی‌داری بین میزان شیوع الگوهای مختلف و علائم کلینیکی مشاهده نشد ولی ارتباطی جزئی بین وجود موتیف ABC با نوع بیماری گوارشی نشان داده شد، بصورتی که موارد مثبت موتیف ABC در بیماری گاستریت بیشتر بوده است.

مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.130.1788.fa
برگشت به اصل مطلب