پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ضرورت تاکید برنامه های آموزشی و محتواهای آموزشی پرستاری به تقویت نگرش اخلاقی دانشجویان پرستاری و توجه مدرسین پرستاری بر این جنبه مهم آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نگرش اخلاقی ترکیبی از عقاید واحساسات فرد است که تمایل انسانها به عمل  به اخلاقیات را نشان می دهد. از آنجا که عمل اخلاقی پرستاران مهم­ترین ویژگی کار پرستاری است، لذا نگرش اخلاقی پرستاران از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا می تواند بر حس مسئولیت پذیری و تعهد  پرستاران تاثیر بگذارد و در نهایت سبب افزایش کیفیت مراقبت­ها گردد. نظر به نقش تاثیر گذار دوران دانشجویی در پرورش توانمندیها، نگرشها و مهارتهای دانشجویان مطالعه ای با عنوان بررسی نگرش اخلاقی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده است که در این مطالعه 257 دانشجوی پرستاری شرکت کردند که نتایج مطالعه  نشان داد نگرش اخلاقی دانشجویان پرستاری از سطح متوسط بالاتر است و ارتباط معنی داری بین جنس و نگرش اخلاقی وجود دارد به گونه ای که میانگین نگرش اخلاقی دانشجویان پرستاری دختر بالاتر از پسران بود. در این مطالعه تاکید شده است که در برنامه های آموزشی و محتواهای آموزشی پرستاری به تقویت نگرش اخلاقی دانشجویان پرستاری تاکید زیادی شود و مدرسین پرستاری هم بر این جنبه مهم اموزشی توجه وافری نمایند.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: فریبا برهانی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۸/۲۱   |   کد طرح: 2208
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.131.1261.fa
برگشت به اصل مطلب