پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مقایسه وجه مشترک مولکولی بیماری های آدنوکارسینومای مری، معده و کولون

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بر اساس تحقیق انجام شده با استفاده از تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی و شبکه بر هم کنش پروتئین- پروتیمی مشخص گردیده است که هفت مورد ژن مرتبط با سه بیماری آدنوکارسینومای مری، معده و کولون دچار تغییر در بیان می شوند.بنظر می رسد این مجموعه ژنی نقش اساسی در ابتلا به این سه نوع بیماری دارند بنابراین چنانچه در مراحل اولیه بیماری ها میزان بیان آنها سنجیده می شود ممکن است در تشخیص زودرس بیماری موثر باشدگر چه تحقیقات بیشتری مورد نیاز است
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر مصطفی رضایی طاویرانی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۵   |   کد طرح: 2650
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.131.1364.fa
برگشت به اصل مطلب