پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سرطان کبد در برخی استانهای محروم کشور، کمتر از حد واقعی برآورد میشود

حذف تصاویر و رنگ‌ها
کم برآوردی ثبت سرطان در برخی استانهای محروم ایران همچنان یکی از مشکلات رجیستری داده های سرطان محسوب میشود. در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان پژوهشکده گوارش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر روی داده های ثبت سرطان کبد در ایران انجام شده است، نشان میدهد در استانهای محروم مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و ... بخش قابل توجهی از تفاوت در میزانهای بروز این سرطان با استانهای مجاور، به دلیل عدم ثبت موارد جدید ابتلا در استان محل اقامت است و برخی بیماران به دلیل مراجعه به شهرهای مجاور به دلیل دسترسی به امکانات بهتر درمانی، در استانی غیر از محل سکونت خود رجیستر میشوند و در نتیجه میزانهای بروز سرطان در این استانها کمتر شده و در استان مجاور افزایش می یابد. لزوم بازنگری و بررسی سیستمهای ثبتی برای کاهش این بیش برآوردی و کم برآوردی از سوی سیاست گذاران بهداشتی ضروری به نظر میرسد.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: محمدامین پورحسینقلی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۵/۹/۱۹   |   کد طرح: 10476
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.131.1391.fa
برگشت به اصل مطلب