پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مصرف آب چغندر به کاهش فشارخون کمک می کند

حذف تصاویر و رنگ‌ها
طی سالهای اخیر محصولات مختلف تهیه شده از چغندر (Beta vulgaris) بعنوان یک مکمل غذایی ارگوژنیک، و نیز بهبود دهنده وضعیت عملکرد قلب و عروق، درمان پرفشاری خون، آترواسکلروز، بیماری های ریوی و نیز دیابت مورد توجه قرار گرفته است. چغندر حاوی ترکیبات زیست فعالی نظیر betacyanins and betaxanthins), flavonoids, polyphenols می باشد. اثرات چغندر بدیلیل محتوای بالای نیترات در مطالعات مختلف بعنوان درمان تکمیلی پرفشاری خون مورد بررسی قرار گرفته است. پیشنهاد شده است که مکملیاری با نیترات میتواند مسیر مختل شده اکسید نیتریک در پرفشاری خون را جبران نماید. نیترات میتواند موجب ارتقاء زیست دسترسی اکسید نیتریک بعنوان یک مدیاتور فیزیولوژیک تنظیم فشارخون گردد. از اینرو اثرات کوتاه مدت و بلند مدت نیترات در کاهش فشارخون در مطالعات بالینی متعدد مورد آزمون قرار گرفته است. فواید نیترات و نیتریت عمدتا به قابلیت تبدیل مجدد نیترات و نیتریت به نیتریک اکساید (NO)، فعالسازی مسیر نیترات- نیتریت- نیتریک اکساید، و القاء تاثیرات مفید خصوصا در سیستم قلبی¬عروقی نسبت داده می¬شود. . نتایج مطالعه فراتحلیل اخیر نشان داد که آب چغندر تاثیر معنی دار بر کاهش فشارخون سیستولیک و دیاستولیک دارد و میتواند بعنوان یک مداخله تغذیه ای موثر در مبتلایان به پرفشاری خون مد نظر قرار گیرد.
 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر زهرا بهادران   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۵   |   کد طرح:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.131.1660.fa
برگشت به اصل مطلب