پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تاثیر جایگاه جدا سازی سلولهای بنیادی از بافت چربی بر رفتار سلول در مهندسی بافت استخوان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دراین مطالعه جداسازی سلولهای بنیادی از چربی شکم، ران و گونه انجام شد و از نظر قدرت تمایز، استخوانی سازی با هم مقایسه شدند. نتایج نسان داد که سلولهای بنیادی مشتق شده از گونه قدرت تکثیر و استخوان سازی بالاتری نسبت به دوسلول دیگر دارند، بنابراین به عنوان منبع مناسبی از سلول بنیادی برای بازسازی نقایص استخوان فک و صورت پیشنهاد میگردد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر آرش خجسته   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۱   |   کد طرح: 2145
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.131.2067.fa
برگشت به اصل مطلب