پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
استفاده از کاندویی وریدی به جای ترمیم عصب قطع شده در موارد آسیب دیدگی های شدید عصبی روش جایگزین مناسب تری می باشد .

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در آسیب های عصبی اندام تحتانی  درمواردی  که میزان قطع و له شدگی  عصب کمتر از  3cm  باشد  استفاده از کاندویی روش مناسبی  می باشد . د رمواردی که به جهت  شدت جراحات وارده به  بیمار و بحرانی بودن شرایط  بالینی بیمار امکان ترمیم مناسب اولیه  عصب فمورال نمی باشد  از این روش  می توان به خوبی  و با  نتیجه  مناسب  استفاده کرد .
 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر سیدمهدی موسوی زاده   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۱   |   کد طرح: 8723
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.131.2069.fa
برگشت به اصل مطلب