پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
عصار جلبک سبز شایع به اندازه داروی گلوکانتیم در درمان سالک موثر است.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
لیشمانیا به عنوان یک مشکل اصلی سلامت در نواحی کم سواد و با وضعیت پایین جهانی شناخته می شود. به علت سمیت و اثرات جانبی داروهای شیمیایی، ایده ی استفاده از مواد طبیعی در حال توسعه است. در این مطالعه اثرات عصاره ی جلبک سبز شایع در برابر لیشمانیا تروپیکا پروماستیگوتز در مرحله ی بی حرکتی با اثر داروی گلوکانتیم مقایسه شد. نتایج نشان داد عصاره جلبک سبز به اندازه گلوکانتیم در درمان لیشانیا موثر است.
 
 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: علی فتاحی بافقی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱/۲۱   |   کد طرح: 4126
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.132.1844.fa
برگشت به اصل مطلب