پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
با افزایش سن سلول بنیادی، توانایی تمایزی این سلول­ها کاهش می­یابد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
سلول­های بنیادی مزانشیمی سلول­های غیرتمایز یافته­­ای هستند که به دلیل توانایی تمایز به انواع رده­های سلولی مثل استئوسیت، کندروسیت، ادیپوسیت و کاردیومیوست امروزه به منظور سلول درمانی مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته­اند. از آن­جا که بیماری­های قلبی عروقی از شایع ­ترین بیماری­های سطح جهان هستند یکی از در دسترس­ترین منابع سلول‏های بنیادی به منظور سلول درمانی در این نوع بیماری­ها، سلول‏های بنیادی مغزاستخوان می‏باشند. سلول‏های بنیادی بالغ غالبا در حالت غیرفعال قرار دارند و هنگامی که در معرض یک محرک قرار بگیرند می‏توانند به سایر بافت‏های بدن تمایز یابند. به عنوان مثال، هنگامی که سلول‏های بنیادی مغزاستخوان در معرض 5- آزاسایتیدین قرار می‏گیرند به کاردیومیوسیت متمایز می‏شوند. نتایج این مطالعه نشان داد که سلول­های استخراج شده از مغز استخوان رت نسبت به مارکر­های مزانشیمی CD44 و CD90 مثبت و نسبت به مارکر­های هماتوپویتیک CD34  و CD45 منفی هستند. و هر چه سن سلول بنیادی مزانشیمی کمتر باشد  عصاره قلبی تاثیر بیشتری در جهت تمایز این سلول­ها به کاردیومیوسیت دارد. در واقع با افزایش سن سلول بنیادی به دلیل تغییرات مرتبط با سن که به صورت ذاتی تعداد و عملکرد سلول بنیادی را کاهش می­دهند توانایی تمایزی این سلول­ها کاهش می­یابد و در نتیجه اثر عصاره قلبی و آزاسایتیدین بر تمایز کم می­شود.

مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.132.1848.fa
برگشت به اصل مطلب