پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
ارتباطی بین نسبت نوتروفیل/ لنفوسیت و پلاکت / لنفوسیت با درجه و مرحله تومور پستان وجود ندارد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
سرطان پستان شایع­ترین سرطان در زنان و دومین عامل مرگ و میر در زنان می باشد. پیش آگهی بیماران مبتلا به سرطان پستان به خصوصیت تومور (مرحله بیماری، نشانگرهای بافتی بستگی دارد. همچنین التهاب یک نقش مهم در بیولوژی سرطان دارد. به طوری که بسیاری از مطالعات گزارش­ کردند که التهاب یک جزء اساسی پاتوژنز و پیشرفت سرطان است. نتایج این مطالعه نشان داد که ارتباطی بین نسبت نوتروفیل/ لنفوسیت و پلاکت / لنفوسیت با درجه و مرحله تومور وجود ندارد. و این نشانگرها نمی­توانند در پیش­گویی وضعیت بیماری بیماران مبتلا به سرطان پستان به کار روند.
 
 
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.132.1849.fa
برگشت به اصل مطلب