پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
فراوانی ضایعات استئواسکلروتیک در مرد و زن یکسان و بیشتر در اطراف دندانهای نیش و اسیای اول دیده می شوند.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 
 استئواسکلروزیس ایدیوپاتیک نوعی ضایعه در  فک است که علت آن ناشناخته و هیچ نسبتی با دیسپلازی، التهاب، نئوپلازی و یا اختلال سیستمیک ندارد. این ضایعه معمولا بدون علامت بوده و اغلب به صورت تصادفی توسط معاینات رادیوگرافی که انجام می شود مشاهده میشود. این ضایعه می تواند به شکل دایره یا بیضی وبصورت رادیواپاسیته تک حفره ای ظاهر شود. نتایج مطالعه نشان داد اغلب این ضایعات در محل اولین دندان آسیا وکانین  فک پایین قرار دارند و به نسبت مساوی در زنان و مردان مشاهده میشود که اغلب در گروه سنی 40و50 می باشند.
 
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.132.1853.fa
برگشت به اصل مطلب