پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
تعیین دقیق محل قرارگیری ایمپلنت با استفاده از رادیوگرافی پانورامیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها
قرار دادن صحیح ایمپلنت در ناحیه چانه، با توجه به وجود رشته های عصبی محدود میگردد.  شیوع اسیب به لب پایین بعد از گذاشتن ایمپلنت 7تا10درصد بیان شده است. در نتیجه تشخیص محل قرارگیری ایمپلنت بدون آسیب زدن به ریشه های عصبی اهمیت بسزایی دارد. در این مطالعه دقت تشخیصی رادیوگرافی ساده (پانورامیک) در تشخیص محل قرارگیری ایمپلنت ارزیابی و نتیجه گرفته شد که این روش دقت تشخیصی مناسبی دارد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: شادی دهقان بنادکی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۲/۱۳   |   کد طرح: 4675
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.132.222.fa
برگشت به اصل مطلب