پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
ارتباط همزمان مصرف پیوگلیتازون با افزایش وزن در افراد مبتلا به آسم و دیابت نوع دو

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مصرف پیوگلیتازون ممکن است در درمان و بهبود عملکرد تنفسی در بیماران مبتلا به آسم و دیابت نوع ۲ همزمان موثر باشد. همچنین یافته ها نشان می دهد که افزایش وزن ممکن است یکی از نتایج منفی مصرف پیوگلیتازون در بیماران دیابتی باشد که بر کنترل قند خون و آسم تاثیر می گذارد.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی اثر پیوگلیتازون در بهبود مارکرهای التهابی و تنفسی بیماران آسمی دیابتی- کارازمایی بالینی
مجری اصلی: فاطمه السادات آقایی میبدی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۵/۱۶   |   کد طرح: 3241
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.132.6193.fa
برگشت به اصل مطلب