پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
تامین مراقبت معنوی توسط پرستاران مبتنی بر دریافت برنامه آموزشی است

حذف تصاویر و رنگ‌ها
پرستاران از لحاظ حرفه ای و اخلاقی موظفند که مراقبت معنوی را فراهم کنند و داشتن دانش کافی و آمادگی یافتن برای ارائه مراقبت معنوی  جهت رسیدن  به این هدف الزامی است بنابراین شکل دادن به یک برنامه آموزشی در هر بستری و ملیتی ضروری است.
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: طراحی برنامه آموزش مراقبت معنوی برای پرستاران
مجری اصلی: نیر سلمانی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۵/۱۳   |   کد طرح: 4626
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.132.6196.fa
برگشت به اصل مطلب