پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بهبود اختلالات شناختی بیماران بعد از جراحی اسلیو گاسترکتومی به دنبال تجویز داروی مدافینیل

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اهمیت موضوع:
چاقی بطور روزافزون در حال افزایش است. جراحی اسلیو کاسترکتومی به تبع آن افزایش یافته و عوارض ناشی از عمل جراحی و بیهوشی آن و اختلالات شناختی بعد از بیهوشی موجب موربیدیتی بیشتر در بیماران می گردد
مهمترین یافته ها:
تاثیر مثبت اثر داروی مدافینیل بطور نسبی در کاهش عوارض شناختی بعد از جراحی اسلیو کاسترکتومی
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
داروی مدافینیل بصورت روتین و با دوز ۲۰۰ mg دو ساعت قبل از همه عملهای جراحی اسلیو کاسترکتومی به بیماران تجویز گردد.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: اثر داروی مدافینیل در پیشگیری از اختلالات شناختی و روانشناختی بعد از گاسترکتومی اسلیو
مجری اصلی: دکتر مهرداد سالاری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۶/۲۴   |   کد طرح: 95-01-01-12622
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.133.6200.fa
برگشت به اصل مطلب