پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی فسا
تاثیر روغن میخک بر شدت درد ناشی از ورود کاتتر همودیالیز در بیماران مرکز همودیالیز بیمارستان دکتر شریعتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
گزارش
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: پایان نامه، دانشجو: توماج خسروی، استاد راهنما : دکتر محمد هاشم هاشم پور   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۲۲   |   کد طرح: 94110
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.134.811.fa
برگشت به اصل مطلب