پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی قزوین
بررسی ترکیب فلانوئیدی مایریسیتن بر روی بیان ژن FYN در رده سلولهای سرطانی ملانوما(A375) نشان داد که اثر مهاری مایریسیتن وابسته به غلظت بوده و در غ

حذف تصاویر و رنگ‌ها
با توجه به اهمیت مکمل ها مانند فلاونوئید ها به عنوان ترکیبی موثر در درمان سرطان در تحقیق حاضر تاثیر مایرسیتن بر روی بیان ژن Fyn در سلولهای سرطانی ملانوما(A375)به منظور مهار این ژن که جزء خانواده تیروزین کینازها بوده و به عنوان فاکتوری کلیدی در تهاجم ،متاستاز،تکثیر ،بقا و آنژیونز سلولهای سرطانی می باشد،سنجیده شد تا مکانیسم اثر ماده فوق بر روی مسیر سیگلانیگ سلول(A375) مشخص شود. افزایش بیان این ژن نشان داد که اثر مهاری مایریسیتن وابسته به غلظت بوده و در غلظت های بالایIC50 اثر معکوس داشته است. به علت متاثر شدن مسیرهای سیگنالینگ از یکدیگر این احتمال وجود دارد که اجزای مختلف موجود در این مسیر ها بر روی یکدیگر اثر گذاشته و مانع تاثیر ترکیبات و عوامل مهاری مایریستین در طرح حاضر گردیده است.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: فرشته عبدالملکی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۵/۱۰   |   کد طرح: 545
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.135.1144.fa
برگشت به اصل مطلب