پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی قزوین
بررسی ارتباط بین سطح سرمی لیپوپروتئین بسیار کم چگال توتال با علائم رفتاری پارکینسونیسم القاء شده توسط سم 6-هیدروکسی دپامین در موش صحرایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بررسی سطح سرمی تری گلیسرید به عنوان یک بیومارکر احتمالی بیماری پارکینسون مهم می باشد. از حیوانات قبل از تزریق سم 6- هیدروکسی دپامین (در شرایط سلامت کامل) و پس از آن نمونه خون گرفته شده و سطح سرمی تری گلیسرید در آن ها اندازه گیری می شود. سپس ارتباط بین سطح سرمی گلوکز و شدت علائم رفتاری پارکینسونیسم القاء شده توسط سم 6-هیدروکسی دپامین ارزیابی می شود. بررسی ارتباط بین سطح سرمی تری گلیسرید با علائم رفتاری پارکینسونیسم القاء شده توسط سم 6-هیدروکسی دپامین در موش صحرایی هدف اصلی این پژوهش بود و نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که سطح تری گلیسیرید سرم میتواند معیاری از شدت پارکینسونیسم در مدل حیوانی 6-هیدروکسی دوپامین باشد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: آروین بابایان تازه کند   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۲۷   |   کد طرح: 69
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.135.1799.fa
برگشت به اصل مطلب