پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی قزوین
بررسی تاثیر نقاشی درمانی بر کاهش اضطراب بیماران روانی مزمن در شهر قزوین سال 1390

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اضطراب یکی از مشکلات بیماران روانی است. بنابراین هر مداخله ای برای کاهش این اضطراب می تواند گامی مهم برای بهبود کیفیت مراقبت آنان در نظر گرفته شود.دراین مطالعه با نمونه گیری از 45 بیمار در دو گروه مورد آزمون سنجش اظطراب قرار گرفتند .و سپس گروه آزمون در 12 جلسه هر بار به مدت 45 دقیقه به نقاشی با مداد رنگی پرداختند و در پایان میزان اظطراب آنان سنجیده شد.نتایج حاکی از ان بود که با توجه به کاهش میزان استرس گروه مداخله و هزینه دار نبودن زیاد این روش ، از آن می توان به عنوان راهکاری در کاهش اضطراب بیماران مبتلا به اختلال روانی به ویژه در بخش های مزمن بهره گرفت.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر رضا ضیغمی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.135.1800.fa
برگشت به اصل مطلب