پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی قزوین
وضعیت اقتصادی مطلوب و دریافت حمایت عاطفی از سوی اعضای خانواده، کاهش احساس پیری در بین سالمندان شهر قزوین را بیان می دارد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نتایج پژوهشی در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین  نشان داد سالمندان قزوین از میانگین احساس پیری متوسطی برخوردار بوده  و زنان شرکت کننده در این مطالعه احساس پیری کمتری نسبت به مردان را تجربه کرده اند. علاوه بر این تفاوت­های فردی و عوامل زیست محیطی با احساس پیری افراد در ارتباط هستند. پژوهشگران، متخصصان و همچنین سالمندان از تفکر درباره سالمندی به عنوان یک مرحله از زندگی و پیامدهای ناشی از احساس پیری بهره مند می گردند. 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر سیده زهرا حسینی گل افشانی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۲۷   |   کد طرح: 701
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.135.663.fa
برگشت به اصل مطلب