پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی قم
آرایشگران؛ در معرض خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اختلالات اسکلتی - عضلانی مرتبط با کار یکی از بزرگترین معضلات بهداشت حرفه­‌ای در کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت است. یافته‌های مطالعهای که با هدف ارزیابی ارگونومیکی وضعیت‌­های انجام کار و فعالیت فیزیکی و ارتباط آن­ها با اختلالات اسکلتی - عضلانی در بین آرایشگران مرد شهر کرج در سال 1395 انجام شد نشان داد اختلالات اسکلتی- عضلانی در اندام های فوقانیشیوع  بالایی دارد و افرادی که میزان فعالیت فیزیکی بیشتری نسبت به سایرین دارند، به  اختلالات کمتری مبتلا میباشند.
مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.136.1103.fa
برگشت به اصل مطلب