پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی قم
پرسشنامه نیازهای معنوی (SpNQ)؛ ابزاری معتبر در ارزیابی نیازهای معنوی سالمندان مبتلا به بیماری‌های مزمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها
معنویت نقش مهمی در مقابله بیماران با بیماری های مزمن دارد و اغلب بیماران نیازهای معنوی و وجودی  برآوره نشده ای را گزارش می کنند که برای بررسی جامع سلامت آنها باید مورد توجه قرار گیرند. بررسی نیازهای معنوی نیاز به ابزارهای متناسب با فرهنگ دارد. به همین منظور مطالعه‌ای با هدف تعیین ویژگی های روان سنجی مانند روایی، پایایی و ساختار عاملی نسخه فارسی پرسشنامه نیازهای معنوی (SpNQ) طراحی و اجرا شد.
بر اساس نتایج نسخه فارسی پرسشنامه نیازهای معنوی اختلاف اندکی در ساختار داشت و ویژگیهای روانسنجی خوبی را نشان داد، که می تواند برای ارزیابی نیازهای معنوی سالمندان ایرانی که از بیماری های مزمن رنج می برند استفاده شود
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: زهرا طاهری خرامه   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۴/۱۲   |   کد طرح: 95740
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.136.1145.fa
برگشت به اصل مطلب