پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی قم
عفونت روتاویروسی در کودکان مبتلا به اسهال استان قم شایع نمی‌باشد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
روتا ویروس های انسانی، از مهم ترین عوامل ایجاد گاستروآنتریت حاد ویروسی در کودکان کم سن جهان محسوب می شوند. از این رو بررسی نمونه های اسهالی کودکان جهت تشخیص میزان شیوع روتاویروس، تعیین ژنوتیپ غالب به دلیل جلوگیری از مصرف نابجای آنتی بیوتیک و استفاده از واکسن ضروری به نظر میرسد. نتایج مطالعه‌ای که با هدف بررسی میزان شیوع روتاویروس با استفاده از روش RT_PCR و ارتباط آن با عوامل پاراکلینیک در جمعیت کودکان مبتلا به اسهال حاد در شهر قم انجام شد حاکی از آن است که  عفونت با روتاویروس دارای شیوع بالایی نمی‌باشد. پژوهشگران پیشنهاد نمودند در بررسی علت اسهال در کودکان سایر موارد ویروس ها نیز مورد توجه بیشتری قرار گیرد و پایش مداوم روتاویروس در مناطق اطراف قم و سایر شهرهای ایران جهت تعیین ژنوتایپ ویروس و تهیه واکسن کارآمد در پژوهش های آینده صورت گیرد.

مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.136.1147.fa
برگشت به اصل مطلب