پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی قم
اثر ضد میکروبی (استرپتوکوکوس موتانس) دهانشویه‌ی حاوی عصاره‌ی گیاه زنیان؛ قابل رقابت با کلرهگزیدین 0/2%

حذف تصاویر و رنگ‌ها
یافته‌های مطالعه‌ای که به منظور بررسی اثر ضدمیکروبی وضدبیوفیلمی عصاره سه گیاه دارویی (زنیان، ماروبیوم و فلومیس) روی باکتری استرپتوکوکوس موتانس و مقایسه آن با کلرهگزیدین0/2% انجام شد حاکی از آن است که عصاره زنیان بهترین اثر ضدبیوفیلمی و ضدمیکروبی را دارا می‌باشد.
میانگین قطر هاله­های ناشی ازعصاره گیاه زنیان و در نتیجه اثر ضدمیکروبی آن از دوگیاه دیگر بیشتر بوده و بنابراین می‌تواند به عنوان دهانشویه گیاهی و دارای قدرت بالا با کلرهگزیدین رقابت نماید.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر آیدا مهدی‌پور، دکتر آزیتا احسانی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۲۵   |   کد طرح: 95672
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.136.1151.fa
برگشت به اصل مطلب