پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی قم
ابتلا به دیابت، مهارت جراح و نوع بیهوشی به طور معنی داری با بستری مجدد در زنان زایمان کرده به روش سزارین مرتبط است

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در مطالعه‌ای که به منظور بررسی شیوع بستری مجدد متعاقب سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان زایمان کرده در بیمارستانهای  قم  1395 انجام شد مشخص گردید ابتلا به دیابت، مهارت جراح و نوع بیهوشی به طور معنی داری بستری مجدد در زنان سزارینی  را افزایش می دهد. در نتیجه انجام مداخلات پیشگیرانه در جهت کاهش پیامدهای نامطلوب در بارداری، همچنین دقت پزشکان متخصص در زمان جراحی در جهت کاهش بستری مادران ضروری می باشد.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: فریبا اسلامی‌مقدم   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۷/۱۶   |   کد طرح: 95752
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.136.1152.fa
برگشت به اصل مطلب