پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی قم
استنت گذاری مجرای صفراوی مشترک به عنوان خط اول درمان در بیماران دارای سنگ های بزرگ مجاری صفراوی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
هدف از این مطالعه بررسی کارایی نقش  استنت مجرای صفراوی مشترک در برقراری جریان صفرا به عنوان خط اول درمان در سنگ های بزرگ و متعدد در مقایسه با درمان های اندوسکوپیک استاندارد فعلی است که به خوبی مورد بررسی قرار نگرفته است.
۶۴ بیمار دارای سنگ مجرای صفراوی مشترک متعدد ( بیش از ۳ سنگ) یا بزرگ( >۱۵mm) وارد مطالعه شده و بصورت تصادفی یکی از درمان های اندوسکوپیک استاندارد یا استنت گذاری را دریافت کردند و میزان موفقیت در پاکسازی مجرا در گروه استنت گذاری بیشتر از گروه درمان اندوسکوپیک استاندارد بود.بطورکلی استنت گذاری CBD با کاهش در تعداد و اندازه ی سنگ ها و متعاقبا تسهیل خروج آن ها می تواند به عنوان خط اول درمان در بیماران دارای سنگ های بزرگ و متعدد در نظر گرفته شود.


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: مقایسه پیامدهای درمانی حاصل از دو روش درمان آندوسکوپیک استاندارد و استنت گذاری مجرای صفراوی مشترک در بیماران مبتلا به سنگ های مجاری صفراوی با قطر بیش از 15 میلی‌متر
مجری اصلی: دکتر احمد حرمتی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰   |   کد طرح: 94622
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.136.2562.fa
برگشت به اصل مطلب