پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مصرف رژیم کم کالری DASH اثرات مفیدی بر کاهش وزن، شاخص توده بدنی، مارکرهای متابولیت انسولین و مارکرهای التهابی در بیماران مبتلا به کبد چرب دارد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مطالعه ای با هدف اثرات رژیم کم کالری DASH بر آنزیم های کبدی، فاکتورهای التهابی و برخی بیومارکرهای استرس در مبتلایان به کبد چرب انجام گرفت. رژیم DASH بر اساس میوه ها و سبزیجات و دانه های سبز و محصولات لبنی کم چرب و چربی های با درصد اشباع پایین و دانه های کلسترولی پاک شده از چربی طراحی شده است.  جهت بررسی 60 نفر از افراد چاق با کبد چرب غیر الکلی بیماران به دو گروه 30 نفره تحت درمان با رژیم DASH وکنترل بمدت 8هفته تقسیم شدند. هر دو رژیم بر اساس محدودیت کالری طراحی شده بود و شامل 52 تا 55 درصد کربوهیدرات و 16 تا 18 درصد پروتین و 30 درصد چربی بود. یافته ها نشان داد مصرف رژیم DASH برای 8 هفته  اثرات مفیدی بر روی کاهش وزن و  BMI وALT وALKP وTGو مارکرهای متابولیت انسولین و مارکرهای التهابی GSHو   . در بیماران مورد بررسی دارد MDA

نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.137.1298.fa
برگشت به اصل مطلب