پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی کاشان
الایزا بر پایه بزاق می تواند یک روش مطمئن و غیرتهاجمی برای تشخیص هلیکوباکتر باشد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
عفونت با هلیکوباکتر پیلوری شایع ترین عفونت باکتریال مزمن در انسان است که عامل گاستریت مزمن، زخم معده و لنفوم معده است. به منظور مقایسه اثر روش الایزا برای سنجش آنتی بادی IgG اختصاصی ضد هلیکوباکتر در نمونه سرم و بزاق با روش استاندارد مطالعه ای انجام گرفت. در این مطالعه نمونه انتروم به همراه نمونه سرم و بزاق از 80 بیمار که جهت اندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی مراجعه کرده بودند جمع آوری شد. وجود یا عدم وجود عفونت هلیکوباکتر به وسیله هیستولوژی تعیین  و آنتی بادی اختصاصی ضد هلیکوباکتر در سرم و بزاق به وسیله کیت الایزا اندازه گیری گردید. یافته ها نشان داد که اندازه گیری IgG ضد هلیکوباکتر پیلوری در مایع بزاق از نظر حساسیت و ویژگی قابل مقایسه با روش سرمی است و الایزا بر پایه بزاق می تواند یک روش مطمئن و غیرتهاجمی برای تشخیص هلیکوباکتر باشد همچنین می تواند در مطالعات جمعیتی مفید واقع شود.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر بابک سلطانی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۸/۱۳   |   کد طرح: 94109
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.137.1339.fa
برگشت به اصل مطلب