پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مکمل سلنیوم روزانه برای 10 هفته در زنان در معرض خطر IUGR اثرات مفیدی بر روی پروفایل های متابولیک دارد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اطلاعات در مورد اثرات مصرف سلنیوم در علائم بالینی و پروفیل متابولیک در زنان در معرض خطر(IUGR) کمیاب است. مطالعه‌ای به منظور بررسی اثرات مکمل سلنیوم بر علائم بالینی و وضعیت متابولیکی در زنان باردار در معرض خطر IUGR طراحی شد. این کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کور در میان 60 زن در معرض خطر IUGR براساس وجود شکل موج داپلر غیر طبیعی شریان رحمی انجام شد. شرکت کنندگان به طور تصادفی به دو گروه با مصرف100 میکروگرم مکمل سلنیوم به شکل قرص (30 نفر) و دارونما (30 نفر) برای مدت 10 هفته بین 17 تا 27 هفته بارداری تقسیم شدند. بعد از 10 هفته مصرف سلنیوم، شاخص pulsatility ، گلوتاتیون  و پروتئین C-reactive با حساسیت بالا (hsCRP) در گروه سلنیوم در مقایسه با گروه دارونما به شکل قابل توجهی متفاوت بود. علاوه بر این، مکمل سلنیوم منجر به کاهش انسولین سرم ، مدل هموستاز ارزیابی برآورد مقاومت به انسولین،  و مدل هموستاز ارزیابی عملکرد سلول B  شد و به طور قابل توجهی QUICKI) و HDL-C در مقایسه با گروه پلاسبو افزایش داشت. مصرف سلنیوم بر مالون دی آلدئید ، اکسید نیتریک ، گلوکز ناشتای پلاسما و سایر پروفایل های لیپیدی هیچ اثر قابل توجهی نداشت. در مجموع، مکمل سلنیوم روزانه برای 10 هفته در زنان در معرض خطر IUGR اثرات مفیدی بر روی پروفایل های متابولیک داشته است.
 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر الهه مصداقی نیا   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۸/۲۵   |   کد طرح: 94131
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.137.1416.fa
برگشت به اصل مطلب