پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی کاشان
درمان کمکی با داروی ان استیل سیستئن می تواند راه حلی در درمان بیماری اسکیزوفرنی مزمن باشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اسکیزوفرنی یک بیماری مزمن و ناتوان کننده می باشد. علیرغم در دسترس بودن طیفی از آنتی سایکوتیک های تیپیک وآتیپیک, بخش قابل توجهی از بیماران اسکیزوفرنی به درمان تک داروئی با آنتی سایکوتیک ها پاسخ نمی دهند. شواهد اخیر نقش سیستم گلوتامینرژیک را در این بیماری پیشنهاد کرده اند. ان-استیل سیستئین, گلوتاتیون مغز را افزایش می دهد. مطالعه ای جهت ارزیابی تاثیر بالینی اضافه کردن ان-استیل سیستئین خوراکی به درمان نگهدارنده اسکیزوفرنی مزمن در دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد. در این کارآزمایی بالینی, دوسو کور، تصادفی، کنترل شده با پلاسبو، تعداد 84 بیمار مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی مورد بررسی قرار گرفتند.  یک گروه از بیماران با ان استیل سیستئین با دوز 1200 میلی گرم در روز و گروه دیگر با پلاسبو به مدت 12 هفته درمان شدند. علائم سایکوتیک با شاخص  PANSSو علائم شناختی با تست استروپ، تست نماد ارقام، تست فراخنای ارقام و MMSE در شروع و هفته های چهارم، هشتم و دوازدهم مورد سنجش قرار گرفتند. در این مطالعه مشخص شد که درمان کمکی با ان استیل سیستئین، راه حل درمان کمکی موثری در اسکیزوفرنی مزمن است.
 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر زهرا سپهرمنش   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۲۲   |   کد طرح: 92179
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.137.1547.fa
برگشت به اصل مطلب