پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مکمل روی در بیماران مبتلا به پنومونی اثر سودمندی در کاهش طول مدت تاکی پنه (تندنفسی) ، طول مدت سرفه و طول مدت بستری دارد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
پنومونی یکی از علل اصلی مرگ و میر در کودکان است . مطالعه ای برای بررسی تاثیر شربت سولفات روی بر روی  100 کودک مبتلا به پنومونی بستری در بخش کودکان بیمارستان شهید بهشتی کاشان ( 50 نفر گروه مداخله و 50 نفر گروه شاهد ) انجام شد . نتایج این مطالعه نشان داد که مکمل روی در بیماران مبتلا به پنومونی اثر سودمندی در کاهش طول مدت تاکی پنه ، طول مدت سرفه و طول مدت بستری دارد ولی تاثیری بر روی طول مدت تب ندارد .
 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر داود خیر خواه   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۵/۲۹   |   کد طرح: 93199
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.137.514.fa
برگشت به اصل مطلب