پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی کردستان
ارتباط بین سندرم پاهای بیقرار و فشار خون در سالمندان ارتباط بین سندرم پاهای بیقرار و فشار خون در سالمندان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نتایج این مطالعه مورد-شاهدی در سال 1394 روی 125 نفر سالمند (25 نفر افراد با فشار خون بالا و 100 نفر افراد با فشار خون طبیعی) ساکن خانه شهرستان نشان داد که بین سندرم پاهای بیقرار و فشار خون در سالمندان ارتباط وجود دارد بنابراین غربالگری مبتلایان به فشار خون از نظر سندرم پاهای بیقرار ضروری به نظر می رسد. نتایج نشان داد که با افزایش سن میزان ابتلا به سندرم پاهای بیقرار افزایش می یابد. بین مرد و زن بودن تفاوتی از نظر میزان ابتلا به سندرم پاهای بیقرار وجود ندارد. هم چنین ارتباطی بین سندرم پاهای بیقرار با شاخص توده بدنی و سیگار کشیدن مشاهده نشد.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: محمد فرج زاده   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۳/۲۹   |   کد طرح:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.138.1993.fa
برگشت به اصل مطلب