پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی کردستان
استفاده از فیلم آموزشی در ارتقای خودکارآمدی بیماران دارای تراکئوستومی موثر است استفاده از فیلم آموزشی در ارتقای خودکارآمدی بیماران دارای تراکئوستومی موثر است

حذف تصاویر و رنگ‌ها
       نتایج این مطالعه نیمه تجربی بر روی 80 بیمار دارای تراکئوستومی در بیمارستان های امیرعلم و مرکز انستیتوکانسر امام خمینی شهر نشان داد که استفاده از فیلم آموزشی در ارتقای خودکارآمدی بیماران دارای تراکئوستومی موثر است لذا توصیه می شود این روش آموزشی در برنامه های آموزشی  این گروه از بیماران مورد  استفاده پرسنل درمانی قرار گیرد.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: سلام وطن‌دوست   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۳/۳۰   |   کد طرح:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.138.1994.fa
برگشت به اصل مطلب