پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی کردستان
طرح تحول نظام سلامت بر میزان سزارین و میانگین هزینه پرداخت شده توسط مادران تأثیرگذار بوده است طرح تحول نظام سلامت بر میزان سزارین و میانگین هزینه پرداخت شده توسط مادران تأثیرگذار بوده است

حذف تصاویر و رنگ‌ها
              نتایج این مطالعه توصیفی و گذشته نگر نشان داد که به بررسی میزان سزارین در استان کردستان برای سال 1392 و طی یک سال بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت و داده های مربوط به درصد پرداخت از جیب مادران باردار در سه دورۀ زمانی قبل و بعد از اجرای فاز اول و سوم طرح تحول نظام سلامت در یکی از بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام شده بود، نشان داد که میزان سزارین در استان کردستان و طی یک سال بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت نسبت به میزان پایۀ خود در سال 1392، کاهشی 02/14 درصدی داشته است. میانگین درصد پرداخت از جیب مادران از صورتحسااب بیمارستان قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت 05/16 درصد بود که بعد از اجرای فاز اول و سوم طرح به 30/4 و 50/2 کاهش یافت. برنامۀ ترویج زایمان طبیعی به هدف از پیش تعیین‌شدۀ خود، یعنی کاهش 10 درصدی میزان سزارین طی یک سال بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت نسبت به میزان پایه دست یافته است و درصد هزینۀ پرداخت شده از جیب مادران از صورتحساب بیمارستان کاهش چشم‌گیری داشته است.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: بختیار پیروزی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۳/۳۰   |   کد طرح:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.138.1996.fa
برگشت به اصل مطلب