پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی کردستان
مهم ترین ویژگی تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان، تسلط استاد بر موضوع تدریس است مهم ترین ویژگی تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان، تسلط استاد بر موضوع تدریس است

حذف تصاویر و رنگ‌ها
                     نتایج این پژوهش مقطعی بود که در آن 1176 نفر از دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کردستان، آزاد اسلامی سنندج، کردستان و علمی کاربردی به روش تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند، نشان داد مهم ترین ویژگی های تدریس اثربخش از دیدگاه همه دانشجویان مورد بررسی، تسلط استاد بر موضوع تدریس، علاقه مندی استاد به تدریس، بیان شیوا و ساده استاد و کم اهمیت ترین ویژگی های تدریس اثربخش از نظر آنها، آماده سازی کلاس برای تفکر و بحث، دسترسی آسان به استاد در خارج کلاس درس و بهره گیری از وسایل کمک آموزشی توسط استاد بودند. به منظور بهبود کیفیت آموزش در دانشگاههای مورد بررسی، توصیه می شود هنگام جذب اعضای هیأت علمی و به کارگیری مدرسین برای تدریس، ویژگی هایی مثل توان علمی مدرس در ارائه مطالب درسی، ارائه شفاف و واضح مطالب و علاقه مند بودن مدرس به کار تدریس، مدنظر قرار گیرد.

 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: احمد وهابی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۳/۲۰   |   کد طرح:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.138.2005.fa
برگشت به اصل مطلب