پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی کردستان
اکثر دانشجویان نسبت به کار در رشته تحصیلی خود رضایت دارند اکثر دانشجویان نسبت به کار در رشته تحصیلی خود رضایت دارند

حذف تصاویر و رنگ‌ها
                  نتایج این پژوهش نشان داد که حدود 85 درصد از دانشجویان نسبت به کار در رشته تحصیلی خود ابراز لذت کرده بودند، اما با این حال 75 درصد مزایای اشتغال در این حرفه را مناسب و کافی ندانسته و به همان میزان (حدود 75 درصد) نسبت به آینده شغلی خود نگرانی داشتند. با توجه به نتایج، نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی و آینده ی شغلی خود منفی و نزدیک به متوسط بود. همچنین بر اساس اظهار برخی از دانشجویان بدون اطلاع قبلی در این رشته مشغول تحصیل هستند، بنابراین لازم است که به امر مشاوره در سطح دبیرستان خیلی بیشتر اهمیت داده شود، همچنین لازم است اطمینان از آینده شغلی وجود داشته باشد.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: مهدی قادری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۳/۳۰   |   کد طرح:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.138.2010.fa
برگشت به اصل مطلب