پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی کرمان
نتیجه طرح درشیرهای پاستوریزه حرارت دیده نسبت به شیرهای خام مقادیر کمتری هورمون 17B وجود دارد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اهمیت موضوع:
اهمیت وجود شیر در رژیم غذایی به علت وجود مواد معدنی ضروری برای بهبود رشد و ادامه حیات انسان است. گزارشاتی در خصوص وجود هورمون­های استروئیدی نظیر استروژن در شیر وجود دارد. اما غلظت بالای استروژن­ها در شیر، برخی فرآیندهای بیولوژیکی بدن انسان را تحت تاثیر قرار می دهد.
یافته ­ها:
مقادیر 17β- استرادیول در نمونه شیرهای پاستوریزه و نمونه شیر بلانک گاوهای شیری که هیچ هورمونی دریافت ننموده بودند. کمتر از میزان طبیعی این هورمون در شیر که 30-10 پیکوگرم در میلی لیتر می باشد بود. مقادیر این هورمون در شیر خام وارد شده به کارخانجات مورد مطالعه نیز در حد کمتر از میزان طبیعی شناسایی شد.
نتیجه گیری:
این پژوهش نشان داد در شیر های جمع آوری شده از گاوهای شیری که هیچ گونه هورمونی دریافت ننموده بودند و همچنین شیرهای پاستوریزه حرارت دیده در مقایسه با شیر خام وارد شده به این کارخانجات مقادیر کمتری هورمون 17β- استرادیول وجود داشت اما این اختلاف معنی دار نبود.


 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی میزان هورمون استروژنی 17β- استرادیول در شیر تولیدی در صنایع لبنیات استان کرمان
مجری اصلی: دکتر محمد ملکوتیان   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۱/۱۹   |   کد طرح: 95000537
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.139.5283.fa
برگشت به اصل مطلب