پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی کرمان
نتیجه طرح دانشکاه آلاینده های صنعتی هوا باعث بیماریهای تنفسی می شود

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اهمیت موضوع:
آلودگی هوا در محیط زیست، یکی از معضلات زیست محیطی است، بسیاری از مطالعات اپیدمیولوژیک تأثیرات نامطلوب سلامت محیط را برای آلودگی هوا ثبت کرده است.
یافته ها:
افزایش هر 10 میکروگرم در متر مکعب در NO2 و PM10 و افزایش هر 1 میلی گرم در متر مکعب در CO در زمان واکنش 0 مربوط به RR
= 1.032 (95
٪ CI، 1.003-1.06)، RR = 1.01 (CI 95٪، 1.004-1.017) و RR = 1.09 (95٪ CI، 1.04-1.14)، افزایش تنفس
بستری شدن در بیمارستان به ترتیب. مردان و افراد مسن بیشتر از زنان و دیگر افراد حساس بودند.
نتیجه گیری:
این مطالعه نشان داد که آلاینده های هوای خارجی به طور معنی داری در بیماری های تنفسی افزایش می یابد. 


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی ارتباط آلاینده های صنعتی هوای شهر اراک با پذیرش بیماران تنفسی و مرگ و میر ناشی از این بیماری طی سالهای 1394-1389
مجری اصلی: نرگس خانجانی   |   کد طرح: 95/102
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.139.5286.fa
برگشت به اصل مطلب