پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه افزایش قدرت تجزیه و تحلیل و درک دیداری و نوشتاری پاسخگویان نوجوان به همراه انسجام مبتی بر احترام، اعتماد و درک متقابل در خانواده به عنوان یک

حذف تصاویر و رنگ‌ها
روند روبه رشد بیماری HIV در سالهای اخیر لزوم توجه به این بیماری و حساس سازی گروه های در معرض خطر را بیش از پیش ضروری می سازد. داشتن آگاهی، قدرت تجزیه و تحلیل ریشه های بیماری و درک صحیح پیام های بهداشتی در خصوص HIV که همان سواد سلامت است می تواند بر درک احساس خطر در خصوص این بیماری مثمر ثمر باشد. در سالهای قبل درک این موضوع که ریشه بسیاری از بیماری ها می تواند اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باشد دشوار بود و بیشتر بر زمینه های ژنتیکی و بیولوژیک بیماری تاکید می شد. این تحقیق با این نگرش نو که زمینه ها و محتوای اجتماعی می تواند با دانش سلامت و خطرپذیری مرتبط باشد در نظر دارد از طریق پیمایش سطح سواد سلامت و خطر پذیری بیماری HIV و نقش سطح انسجام، اعتماد و روابط متقابل در قالب مفهوم سرمایه اجتماعی در نوجوانان را این فرضیه را به آزمون بگذارد. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش قدرت تجزیه و تحلیل و درک دیداری و نوشتاری پاسخگویان نوجوان به همراه انسجام مبتی بر احترام، اعتماد و درک متقابل در خانواده به عنوان یک سپر محافظتی در برابر بیماری HIV و درک خطرات آن عمل می نماید.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: نادر رجبی گیلان   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۷۹/۹/۱۰   |   کد طرح: 95577
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.140.1550.fa
برگشت به اصل مطلب