پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه مقایسه ای دو روش بخیه سپتوکلوملار و هم پوشانی غضروف تحتانی در افزایش چرخش نوک بینی در جراحی رینوپلاستی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
جراحی راینوپلاستی از شایعترین جراحی های زیبایی در ایران و جهان می باشد. این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی یک سویه کور بود .  در مجموع در مطالعه حاضر  148 نمونه در دو گروه 74  نفره مورد بررسی قرار گرفتند.  معیار بررسی در این پژوهش، فتوگرافی قبل از جراحی و بعد از جراحی (6 ماه پس از جراحی) بود که متغیر زاویه کلوملار بالب بود.  مشخص می شودکه تغییر زاویه کلوملار بالب در گروه latral crural overaly بیشتر از گروه septo collumellar suture بوده است.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: هوشیار عباسی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۴۰۴/۹/۹   |   کد طرح: 95695
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.140.1588.fa
برگشت به اصل مطلب